top of page

Ustalenie pokrewieństwa

Kiedy dwie osoby chcą dowiedzieć się czy maja tego samego ojca, lecz nie ma możliwości by dostarczyć materiał biologiczny od domniemanego ojca można posłużyć się testem DNA u rodzeństwa używając  markerów genetycznych zlokalizowanych na chromosomie Y (w przypadku dwóch braci) lub chromosomie X ( w przypadku dwóch sióstr).

Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych (matka, domniemany ojciec, dziecko)

Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby

5019

Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych, dodatkowa osoba np. drugie dziecko

5021

Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby

5020

bottom of page