Ustalenie pokrewieństwa

Kiedy dwie osoby chcą dowiedzieć się czy maja tego samego ojca, lecz nie ma możliwości by dostarczyć materiał biologiczny od domniemanego ojca można posłużyć się testem DNA u rodzeństwa używając  markerów genetycznych zlokalizowanych na chromosomie Y (w przypadku dwóch braci) lub chromosomie X ( w przypadku dwóch sióstr).

Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych (matka, domniemany ojciec, dziecko)

Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby

5019

Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych, dodatkowa osoba np. drugie dziecko

5021

Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby

5020