top of page

Badania na ojcostwo

Badania na ojcostwo dostępne są nie tylko w stacjonarnej ofercie badań (placówki, które pobierają materiał do testu na ojcostwo znajdziesz tutaj), ale również możesz je zrealizować w formie wysyłkowej. W przypadku opcji wysyłkowej testy należy zakupić w e-Sklepie Diagnostyki.

Test genetyczny (DNA) jest anonimowy - nie wymaga rejestracji danych, od których pobrano materiał biologiczny. Próbki oznaczane są jako "A" i "B" (w przypadku badań dla 2 osób) lub "A", "B" i "C" (w przypadku badań dla 3 osób). Test pozwala na 100 % wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie na 99,9999%. Badanie realizowane jest metodą PCR z zastosowaniem 24 markerów genetycznych typu STR. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo.

Przy zakupie testu wysyłkowego otrzymujesz: 

  • zestaw do samodzielnego pobrania wymazów i/lub mikrośladów,

  • obsługę kurierską lub przesyłkę pocztową umożliwiającą transport pobranych materiałów do laboratorium,

  • analizę próbek w laboratorium,

  • wynik badania dostępny online i/lub w formie papierowej na wskazany adres.

 

Badanie wykonywane jest w laboratorium poza strukturami podmiotu leczniczego. Badanie jako niesłużące bezpośrednio celom medycznym nie jest objęte zwolnieniem z VAT. Prezentowana cena to cena wraz z podatkiem VAT.

Oferta badań wysyłkowych

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dziecka. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka zgodnie z instrukcją. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dwojga dzieci lub domniemanego ojca, dziecka i matki. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka zgodnie z instrukcją. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Próbki oznaczane są jako “A” i “B". Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dziecka. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych mikrośladów zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dziecka. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranego wymazu z wewnętrznej strony policzka np. od domniemanego ojca i mikrośladu np. od dziecka, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dzieci lub domniemanego ojca, dziecka i matki. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka np. od domniemanego ojca, dziecka i mikrośladu np. od dziecka, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dzieci lub domniemanego ojca, dziecka i matki. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych mikrośladów, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dzieci lub domniemanego ojca, dziecka i matki. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranego wymazu z wewnętrznej strony policzka np. od domniemanego ojca i mikrośladów np. od dzieci, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch lub trzech osób - zgodnie z dyspozycją klienta. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dzieci lub domniemanego ojca, dziecka i matki. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych mikrośladów lub/i wymazów, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. W przypadku niewystarczającej ilości DNA w przesłanych materiałach biologicznych klient dosyła kolejne mikroślady lub/i wymazy W CENIE BADANIA, aż do uzyskania wyniku analizy i wydania sprawozdania z badań. Czas wykonania badania do 3 dni roboczych.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych zgodnie z deklarowaną relacją (wybraną poniżej). To test DNA, który pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa w dowolnej relacji biologicznego pokrewieństwa. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych mikrośladów lub/i wymazów, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 15 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych zgodnie z deklarowaną relacją (wybraną poniżej). To test DNA, który pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa w dowolnej relacji biologicznego pokrewieństwa. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych mikrośladów lub/i wymazów, zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Czas wykonania badania - 15 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Badania te polegają na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dziecka. Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka zgodnie z instrukcją. Czas wykonania badania - 3 dni robocze od dnia dostarczenia materiału do laboratorium.

Realizacja badania wysyłkowego

Badanie wykonywane jest z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka lub samodzielnie pobranych mikrośladów. Mikroślad stanowi materiał biologiczny znajdujący się np. na przedmiotach codziennego użytku. Lista przyjmowanych mikrośladów: szczoteczka do zębów, guma do żucia, smoczek, używana chusteczka higieniczna, niedopałek papierosa, pasek od glukometru, używany plaster, obcięte paznokcie.

Aby zrealizować badanie wysyłkowe, należy odesłać je za pośrednictwem:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj. Więcej informacji o zakupie badań wysyłkowych jest dostępnych tutaj.

Badanie wykonywane jest w laboratorium poza strukturami podmiotu leczniczego. Badanie jako niesłużące bezpośrednio celom medycznym nie jest objęte zwolnieniem z VAT. Prezentowana cena to cena wraz z podatkiem VAT.

bottom of page