top of page

Badania DNA dla klientów indywidualnych

Jeżeli wynik badania DNA ma posłużyć jako dokument prawny; w tym wypadku wymagane jest uczestnictwo matki dziecka w badaniu oraz podanie danych personalnych (akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości matki i domniemanego ojca). Do sprawozdania z badania dołączone jest omówienie wyniku z dokładnie opisanym etapem pobrania materiału biologicznego od badanych osób.  Aby wykonać badanie do celów sądowych należy zarejestrować się wcześniej telefonicznie na protokolarne pobranie materiału w jednym z naszych punktów pobrań dzwoniąc pod numer telefonu 663 680 416

Czas realizacji badania to 10 dni roboczych od dnia pobrania materiału od badanych osób.

5253

Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania, 3 osoby

5254

Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania, 2 osoby

Badanie wykonywane jest w laboratorium poza strukturami podmiotu leczniczego. Badanie jako niesłużące bezpośrednio celom medycznym nie jest objęte zwolnieniem z VAT. Prezentowana cena to cena wraz z podatkiem VAT.

bottom of page